Villa Kemuning

Kamar: 3 kamar
Harga: Rp. 1.500.000,-